...
11/30/2020

Fraud Detection and Prevention in Telecommunication using Big Data Analytics / Haberleşme Sistemlerinde Büyük Veri Analitiği Tabanlı Dolandırıcılık Tespiti ve Koruma

Telekom sektöründe IP üzerinden ses iletişiminin (VoIP) kullanılmasıyla, ses sistemleri diğer Bilişim Teknolojileri (BT) servisleriyle yakınsamış olup VoIP güvenliği tüm sistem güvenliği için önem arzetmektedir. Geleneksel gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik (CIA) güvenlik yaklaşımı artık tüm BT için gelişen siber ataklara karşın yeterli olmamaktadır. Davranış analizi ile anlık verilerin beklenen davranış modelleri ile uyumu önem kazanmaktadır. Çok büyük verilere ulaşan BT sektöründe siber güvenlik yaklaşımları yapay zeka uygulamaları ile gelişmektedir. VoIP sistemlerinde davranış analizini makine öğrenmesi ile yaptığımız NOVA FMS ürünümüzle bu yaklaşımlara destek vermekteyiz. Verilerin açık veri haline getirilmesi bu yaklaşımda kullanılan yapay zeka çalışmalarına hız verecektir. NOVA Tanıtım Filmi

NETAŞ tarafından geliştirilen “Siber Güvenlik Ürünleri” ve “Pentest Hizmetlerimiz” ile güvendesiniz! Peki nasıl? Tıklayın izleyin...